خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز دوشنبه 4 بهمن 1395
استخدام > تخصص و رشته تحصیلی > بهيار
1395/10/26
تاریخ انقضاء: 1395/11/11
آزمایشگاه پاتو بیولوژی در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکارى می نماید:...
استخدام 3 ردیف شغلی در آزمایشگاه پاتو بیولوژی در خراسان رضوی
1395/10/14
تاریخ انقضاء: 1395/10/28
شرکت آمبولانس خصوصی امدادگران فارس به چند تکنسین آمبولانس با مدرک بهیاری، پرستاری، فوریت پزشکی نیازمند است....
استخدام بهیاری، پرستاری، فوریت پزشکی در شرکت آمبولانس خصوصی  امدادگران فارس
1395/09/04
تاریخ انقضاء: 1395/09/14
حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان از متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل جهت فعالیت در بخش خصوصی...
دعوت به همکاری حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان
1395/08/20
تاریخ انقضاء: 1395/08/30
بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون...
آگهی جذب نیرو در بیمارستان خیریه  پیونداعضاء ابوعلی سینا واقع در شهر جدید صدرا
1395/08/05
تاریخ انقضاء: 1395/08/10
شرکت فولاد ناب تبریز از واجدین شرایط زیر برای فعالیت در بهداری این شرکت با شغل بهیار در تبریز دعوت به همکاری می نماید ...
استخدام رشته های پرستاری یا فوریت های پزشکی در شرکت فولاد ناب تبریز
1395/08/03
تاریخ انقضاء: 1395/08/10
شرکت لوله و ماشین سازی ایران در تهران دعوت به همکاری می نماید ...
دعوت به همکاری شرکت لوله و ماشین سازی ایران در تهران
1395/06/25
تاریخ انقضاء: 1395/07/09
به چند نفر بهیار خانم و ماما و روانشناس در ماهدشت البرز نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم و ماما و روانشناس در ماهدشت البرز
1395/05/16
تاریخ انقضاء: 1395/05/31
به دستیار پزشک و کمک بهیار خانم جهت کار در کلینیک در تهران نیازمندیم....
استخدام دستیار پزشک و کمک بهیار جهت کار در کلینیک در تهران
1395/04/29
تاریخ انقضاء: 1395/05/13
به بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران
1395/04/19
تاریخ انقضاء: 1395/05/03
به بهیار خانم جهت شیفت صبح درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم جهت شیفت صبح درمانگاه شبانه روزی در تهران
1395/04/14
تاریخ انقضاء: 1395/04/29
به دو نفر پرستار، بهیار، تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران نیازمندیم....
استخدام دو نفر پرستار، بهیار و تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران
1395/03/17
تاریخ انقضاء: 1395/04/01
به بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما جهت شیفت عصر در مطب ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم....
استخدام بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما در شهر تهران
1395/02/30
تاریخ انقضاء: 1395/03/14
به بهیار ،پرستار ،ماما جهت کلینیک mmt جهت کلینیک شهر ری در تهران نیازمندیم...
استخدام پرستا،بهیار و ماما جهت کلینیک mmt در تهران
1395/02/26
تاریخ انقضاء: 1395/03/10
درمانگاه شبانه روزی ایران در شرق تهران جهت تکمیل کادر خود به بهیار نیازمند است....
استخدام بهیار در درمانگاه شبانه روزی ایران در تهران
1395/02/25
تاریخ انقضاء: 1395/02/31
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در نظر دارد جهت خدمت در واحدهاي تابعه، نيروي انساني مورد نياز خود را شامل...
استخدام در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سال 95
12