خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز شنبه 5 فروردین 1396
استخدام > تخصص و رشته تحصیلی > بهيار
1395/11/30
تاریخ انقضاء: 1395/12/15
مرکز درمان اعتیاد مسعود واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به نیرو با مدرک پرستاری، مامایی...
استخدام مرکز درمان اعتیاد مسعود واقع در قم  در چند ردیف شغلی
1395/11/13
تاریخ انقضاء: 1395/11/18
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ۲۳۳ نفر به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان رازی بیرجند، مرکز رادیوتراپی-شیمی درمانی بیرجند...
استخدام 233 نفر در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1395/11/11
تاریخ انقضاء: 1395/11/25
شرکت تعاونی اهورا سیستان در نظر دارد برای تکمیل کادر نیروی انسانی گروه پرستاری در بیمارستان‌ های...
استخدام چند رشته تحصیلی در شرکت تعاونی اهورا سیستان در زاهدان
1395/10/26
تاریخ انقضاء: 1395/11/11
آزمایشگاه پاتو بیولوژی در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکارى می نماید:...
استخدام 3 ردیف شغلی در آزمایشگاه پاتو بیولوژی در خراسان رضوی
1395/10/14
تاریخ انقضاء: 1395/10/28
شرکت آمبولانس خصوصی امدادگران فارس به چند تکنسین آمبولانس با مدرک بهیاری، پرستاری، فوریت پزشکی نیازمند است....
استخدام بهیاری، پرستاری، فوریت پزشکی در شرکت آمبولانس خصوصی  امدادگران فارس
1395/09/04
تاریخ انقضاء: 1395/09/14
حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان از متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل جهت فعالیت در بخش خصوصی...
دعوت به همکاری حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان
1395/08/20
تاریخ انقضاء: 1395/08/30
بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون...
آگهی جذب نیرو در بیمارستان خیریه  پیونداعضاء ابوعلی سینا واقع در شهر جدید صدرا
1395/08/05
تاریخ انقضاء: 1395/08/10
شرکت فولاد ناب تبریز از واجدین شرایط زیر برای فعالیت در بهداری این شرکت با شغل بهیار در تبریز دعوت به همکاری می نماید ...
استخدام رشته های پرستاری یا فوریت های پزشکی در شرکت فولاد ناب تبریز
1395/08/03
تاریخ انقضاء: 1395/08/10
شرکت لوله و ماشین سازی ایران در تهران دعوت به همکاری می نماید ...
دعوت به همکاری شرکت لوله و ماشین سازی ایران در تهران
1395/06/25
تاریخ انقضاء: 1395/07/09
به چند نفر بهیار خانم و ماما و روانشناس در ماهدشت البرز نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم و ماما و روانشناس در ماهدشت البرز
1395/05/16
تاریخ انقضاء: 1395/05/31
به دستیار پزشک و کمک بهیار خانم جهت کار در کلینیک در تهران نیازمندیم....
استخدام دستیار پزشک و کمک بهیار جهت کار در کلینیک در تهران
1395/04/29
تاریخ انقضاء: 1395/05/13
به بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران
1395/04/19
تاریخ انقضاء: 1395/05/03
به بهیار خانم جهت شیفت صبح درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم...
استخدام بهیار خانم جهت شیفت صبح درمانگاه شبانه روزی در تهران
1395/04/14
تاریخ انقضاء: 1395/04/29
به دو نفر پرستار، بهیار، تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران نیازمندیم....
استخدام دو نفر پرستار، بهیار و تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران
1395/03/17
تاریخ انقضاء: 1395/04/01
به بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما جهت شیفت عصر در مطب ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم....
استخدام بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما در شهر تهران
12