خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز سه شنبه 29 مرداد 1398
استخدام > مشاغل عمومی > تايپيست
1397/11/08
تاریخ انقضاء: 1397/11/23
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید....
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
1397/06/22
تاریخ انقضاء: 1397/07/06
به يك تايپيست ماهر خانم جهت كار در دفتر اداري در زنجان نيازمنديم....
دعوت به همکاری تایپیست خانم در زنجان
1397/01/28
تاریخ انقضاء: 1397/02/12
انتشارات خیلی سبز صنف ناشر مکتوب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید....
استخدام انتشارات خیلی سبز صنف ناشر مکتوب در تهران
1396/10/30
تاریخ انقضاء: 1396/11/15
رادیولوژی و سونوگرافی پروا جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی ...
استخدام تایپیست در رادیولوژی وسونوگرافی پروا در آذربایجان شرقی
1396/10/28
تاریخ انقضاء: 1396/11/13
استخدام تایپیست در منزل اینترنتی به صورت گسترده در کل کشور کارجو میپذیرد...
استخدام تایپیست در منزل اینترنتی از سراسر کشور
1396/08/25
تاریخ انقضاء: 1396/09/10
کامپیوتر المهدی در استان کرمان جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف ...
استخدام تایپیست(تایپ۱۰ انگشتی)خانم در کامپیوتر المهدی در کرمان
1396/07/12
تاریخ انقضاء: 1396/07/27
چاپ آرتان (دیجیتال) واقع در کرمان برای تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:...
استخدام در چاپ آرتان در کرمان در 4 ردیف شغلی
1396/06/25
تاریخ انقضاء: 1396/07/09
یک انتشارات معتبر جهت تکمیل نیروی واحد تولید (تمام‌وقت – پروژه‌ای) نیاز ...
استخدام چند ردیف شغلی در یک انتشارات معتبر در تهران
1396/06/23
تاریخ انقضاء: 1396/07/07
یک انتشارات معتبر دانشگاهی در تهران، از تمامی متخصصان و علاقه مندان به کار نشر دعوت به همکاری می نماید....
استخدام رد ردیف شغلی در یک انتشارات معتبر دانشگاهی در تهران
1396/05/05
تاریخ انقضاء: 1396/05/20
درهرنقطه ازکشور تایپیست خانگی شوید باپورسانت روزانه ۸۰هزارتومان درآمد خودرا افزایش دهید....
دعوت به همکاری تایپیست از سراسر کشور با حقوق عالی
1396/05/03
تاریخ انقضاء: 1396/05/17
یک انتشارات معتبر دانشگاهی، از تمامی متخصصان و علاقمندان در مشاغل مدیریتی و کارشناسی در تهران دعوت به همکاری می نماید....
استخدام مدیر تولید انتشارات،صفحه آرا،تایپیست،ویراستار،رسام شکل در تهران
1396/04/25
تاریخ انقضاء: 1396/05/09
شرکت بینش ساز سپهر در اصفهان استخدام می نماید....
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت بینش ساز سپهر در اصفهان
1396/04/24
تاریخ انقضاء: 1396/05/08
شرکت انتشاراتی مبتکران، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران ...
استخدام تایپیست حرفه ای در شرکت انتشاراتی مبتکران در تهران
1396/04/17
تاریخ انقضاء: 1396/05/01
هفته نامه ارمغان پارس واقع در فلکه گاز شیراز با شرایط ذیل استخدام مینماید....
استخدام 10 ردیف شغلی در هفته نامه ارمغان پارس واقع در فلکه گاز شیراز
1396/04/04
تاریخ انقضاء: 1396/04/19
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به صورت تمام وقت با حقوق اداره کار در اصفهان دعوت به همکاری می نماید....
استخدام 5 ردیف شغلی در موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در اصفهان
1234