خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز سه شنبه 29 مرداد 1398
استخدام > بانک > شهر
1394/07/05
تاریخ انقضاء: 1394/07/20
بانک شهر با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد افرایش رضایت مشتریان و به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس...
دعوت به همکاری بانک شهر در سراسر کشور
1394/01/27
تاریخ انقضاء: 1394/02/11
به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهر کیش و مشهد از بین متقاضیان آقا...
دعوت به همکاری بانک شهر
1393/07/05
تاریخ انقضاء: 1393/07/20
بانک شهر به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهر کیش و مشهد...
استخدام بانک شهر در سال 93 در شهر کیش و مشهد
1393/06/12
تاریخ انقضاء: 1393/06/31
بانک شهر به منظور تامین تعداد محدود نیروی انسانی موردنیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهر...
استخدام بانک شهر سال ۹۳
1392/12/24
تاریخ انقضاء: 1393/01/24
انک شهر به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و پیش بینی تاسیس شعب جدید از همکاران محترم بازنشسته سیستم بانکی کشور ...
استخدام بانک شهر در سال 1393 - رئیس شعبه