خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز پنج شنبه 3 فروردین 1396
استخدام > تخصص و رشته تحصیلی > متخصص اتاق عمل
1395/12/02
تاریخ انقضاء: 1395/12/13
شركت فولاد غدیر نی­ریز (سهامی خاص) به منظور تامين سرمايه انساني مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط بومی در ...
استخدام گسترده شركت فولاد غدیر نی­ریز در استان فارس
1395/11/30
تاریخ انقضاء: 1395/12/15
مرکز درمان اعتیاد مسعود واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به نیرو با مدرک پرستاری، مامایی...
استخدام مرکز درمان اعتیاد مسعود واقع در قم  در چند ردیف شغلی
1395/11/23
تاریخ انقضاء: 1395/12/08
بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد به همکاران آقا و خانم ذیل در تهران نیازمند است :...
استخدام 4 ردیف شغلی در بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد در تهران
1395/11/22
تاریخ انقضاء: 1395/12/07
بیمارستان شهید دوران شیراز در رشته های زیر و از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید ....
استخدام چند ردیف شغلی در بیمارستان شهید دوران شیراز
1395/11/22
تاریخ انقضاء: 1395/12/07
بیمارستان خصوصی سینای سمنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ازداوطلبان واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری ...
استخدام چند ردیف شغلی در بیمارستان خصوصی سینای سمنان
1395/11/16
تاریخ انقضاء: 1395/11/30
یک مرکز توانبخشی در مشهد در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید...
استخدام چند رده شغلی در مرکز توانبخشی در مشهد
1395/11/11
تاریخ انقضاء: 1395/11/25
شرکت تعاونی اهورا سیستان در نظر دارد برای تکمیل کادر نیروی انسانی گروه پرستاری در بیمارستان‌ های...
استخدام چند رشته تحصیلی در شرکت تعاونی اهورا سیستان در زاهدان
1395/08/20
تاریخ انقضاء: 1395/08/30
بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون...
آگهی جذب نیرو در بیمارستان خیریه  پیونداعضاء ابوعلی سینا واقع در شهر جدید صدرا
1395/07/14
تاریخ انقضاء: 1395/07/28
بیمارستان آراد جهت تکمیل کادر درمانی در تهران استخدام می نماید ...
استخدام کارشناس پرستاری و اتاق عمل در بیمارستان آراد تهران
1395/07/12
تاریخ انقضاء: 1395/07/22
شركت فولاد غدیر نی­ ریز (سهامی خاص) به منظور تامين سرمايه انساني مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط در مقاطع تحصيلي...
استخدام گسترده شركت فولاد غدیر نی­ ریز در استان فارس
1395/06/21
تاریخ انقضاء: 1395/07/05
بیمارستان مردم تهران استخدام ...
استخدام بیمارستان مردم تهران در سه رده شغلی
1395/06/20
تاریخ انقضاء: 1395/07/04
بیمارستان امام زمان (عج ) اسلامشهر تهران...
استخدام 4 ردیف شغلی در بیمارستان امام زمان (عج ) اسلامشهر در تهران
1395/04/14
تاریخ انقضاء: 1395/04/29
به دو نفر پرستار، بهیار، تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران نیازمندیم....
استخدام دو نفر پرستار، بهیار و تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک جراحی در تهران
1395/03/17
تاریخ انقضاء: 1395/04/01
به بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما جهت شیفت عصر در مطب ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم....
استخدام بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما در شهر تهران
1395/02/01
تاریخ انقضاء: 1395/02/16
از کارشناسان پرستاری و اتاق عمل ، جهت اتاق عمل و قلب باز ، آنژیوگرافی و ICU در بیمارستان امام زمان...
استخدام کادر درمانی در بیمارستان امام زمان در مشهد
12