خانه درباره ما تبلیغات تماس با ما
جستجو :
امروز سه شنبه 5 اردیبهشت 1396
استخدام > تخصص و رشته تحصیلی > پزشک داروساز
1396/01/29
تاریخ انقضاء: 1396/02/12
برند معتبر سینره جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران و کلیه استانها استخدام می نماید :...
استخدام گسترده برند معتبر سینره در سراسر کشور
1396/01/23
تاریخ انقضاء: 1396/02/06
يك شركت معتبر داروسازي جهت تكميل نيروي انساني خود از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكاري مي‌نمايد....
استخدام 9 ردیف شغلی در يك شركت معتبر داروسازي در کرج و تهران
1395/12/19
تاریخ انقضاء: 1396/01/03
یک شرکت داروسازی واقع در غرب تهران از افراد دارای شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید....
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت داروسازی واقع در غرب تهران
1395/11/11
تاریخ انقضاء: 1395/11/25
یک شرکت معتبر دارویی به افراد با مشخصات زیر نیازمند است....
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر دارویی در تهران
1395/09/28
تاریخ انقضاء: 1395/09/30
شرکت گل دارو در اصفهان از افراد با شرایط زیر استخدام می نماید ...
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت گل دارو در اصفهان
1395/08/29
تاریخ انقضاء: 1395/09/13
یک شرکت معتبر دارویی جهت تکمیل پرسنل خود در کرمانشاه افراد واجد الشرایط را به شرح ذیل استخدام می نماید....
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر دارویی در کرمانشاه
1395/08/26
تاریخ انقضاء: 1395/09/10
شرکت دارو سازی باریج اسانس بزرگترین شرکت تولید کننده داروهای گیاهی در ایران جهت تکمیل کادر نمایندگان علمی خود از افراد دارای...
استخدام چندین رشته تحصیلی در شرکت دارو سازی باریج اسانس در گیلان
1395/08/20
تاریخ انقضاء: 1395/08/30
بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون...
آگهی جذب نیرو در بیمارستان خیریه  پیونداعضاء ابوعلی سینا واقع در شهر جدید صدرا
1395/08/20
تاریخ انقضاء: 1395/09/05
شرکت رستا ایمن دارو جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید....
استخدام مسئول فنی در شرکت رستا ایمن دارو در تهران
1395/08/11
تاریخ انقضاء: 1395/08/26
یک شرکت داروسازی فعال در زمینه فرآوری گیاهان دارویی جهت تکمیل کادر تخصصی خود در محل کارخانه واقع در...
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت داروسازی فعال در کرج
1395/08/02
تاریخ انقضاء: 1395/08/05
شرکت پارس دارو در شرق تهران دعوت به همکاری می نماید ...
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت پارس دارو در شرق تهران
1395/07/28
تاریخ انقضاء: 1395/08/13
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران افراد زیر را در تهران استخدام می نماید...
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در تهران
1395/07/13
تاریخ انقضاء: 1395/07/20
شرکت ایران ناژو جهت تکمیل کادر خود افراد ذیل را در تهران و کرج دعوت به همکاری می نماید ...
استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت ایران ناژو در تهران و کرج
1395/06/23
تاریخ انقضاء: 1395/07/07
شرکت تولید و پخش دارویی التیام بخشان جهت تکمیل کادر خود به سه نفر...
استخدام در شرکت تولید و پخش دارویی التیام بخشان در کرمانشاه
1395/05/05
تاریخ انقضاء: 1395/05/20
یک شرکت معتبر داروسازی فعال در زمینه داروسازی جهت تکمیل کادر خود در تهران تعدادی نیروی انسانی با ...
استخدام 4 نفر در یک شرکت معتبر داروسازی در تهران
123456