تاریخ درج: یک شنبه 18 اسفند 1392
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس , کارشناس فروش , حسابدار , منشی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 28 اسفند 1392
استخدام گروه شرکت های آرک

گروه شرکت های آرک افراد با شرایط زیر استخدام می نماید.

 

عنوان

جنسیت

ظرفیت

 

برنامه نویس حرفه ای

زن / مرد

2

مشاهده

کمک برنامه نویس

زن / مرد

2

مشاهده

کارشناس پشتیبانی

زن / مرد

5

مشاهده

کارشناس فروش

زن / مرد

3

مشاهده

حسابدار ارشد

زن / مرد

1

مشاهده

منشی

زن / مرد

1

مشاهده

مدیر مالی

زن / مرد

1

مشاهده

 
برای ثبت نام به سایت شرکت مراجعه فرمایید