تاریخ درج: چهارشنبه 1 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 16 مرداد 1393
استخدام شرکت مهندسین مشاور نسبت

مهندسین مشاور نسبت واقع در تهران مهندس برق آشنا به طراحی تاسیسات برقی ساختمان اقدام می نماید

کارجویان محترم جهت بررسی مشخصات فردی و تحصیلی رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی درج شده ارسال نمایند.


تلفن: 33757204
پست الکترونیکی: Mohaseb.Tarh.S.P@gmail.com