تاریخ درج: چهارشنبه 1 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: پنج شنبه 16 مرداد 1393
دعوت به همکاری شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک

شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک در شهر قم به کارشناس ارشد عمران با گرایش خاک و پی با سابقه یا بدون سابقه جهت دفتر استان قم نیازمند است.

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید .


تلفن: 02532503333
پست الکترونیکی: samankhoshamadi@yahoo.com