تاریخ درج: شنبه 4 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس , مهندس فناوری اطلاعات , کارمند امور اداري
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 19 مرداد 1393
دعوت به همکاری شرکت مهندسی بهینه ایران
شرکت  "مهندسی بهینه ایران"  واقع در تهران از افراد واجد شرایط برای پست های زیر دعوت به همکاری می نماید :

- برنامه نویس  ORACLE
- برنامه نویس     NET  .
- طراح و تحلیلگر اتوماسیون اداری
- طراح و تحلیلگر سیستم تولید
- طراح و تحلیلگر سیستم بازرگانی
- مسئول دفتر مدیر عامل

کارجویان محترم می توانند از طریق لینک پایین فرم استخدام خود را جهت بررسی ارسال نمایند

ارسال فرم دعوت به همکاری شرکت مهندسی ایران


وب سایت: www.behinehiran.com