تاریخ درج: پنج شنبه 9 مرداد 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: بازاریاب , حسابداری , مديريت , ریاضی
محل استخدام: یزد
تاریخ انقضا: یک شنبه 26 مرداد 1393
استخدام در گروه تکتا آفرین

گروه تکتا آفرین جهت تکمیل کادر خود، ۲ نفر خانم با شرایط زیر می پذیرد:

  • مدیر داخلی حداقل لیسانس حسابداری، مدیریت، ریاضیات
  • بازاریاب حداقل ۱ سال سابقه کار، بلوار باهنر

تلفن: 7245884