تاریخ درج: دوشنبه 19 اسفند 1392
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 28 اسفند 1392
استخدام در شرکت توسعه دانش بنیان کرمان

شرکت توسعه دانش بنیان کرمان برای کار در دفتر کرمان از یک نفر خانم کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار و مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می کند.


تلفن: 09131410969 يا 03412717949