تاریخ درج: چهارشنبه 15 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس الکترونیک
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 30 مرداد 1393
استخدام شرکت آرسین

شرکت آرسین جهت تکمیل کادر خود  به یک کارشناس ارشد الکترونیک در اصفهان نیازمند است

متقاضیان جهت بررسی مشخصات تحصیلی رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: iman.ansariyan@gmail.com