تاریخ درج: شنبه 18 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس تاسیسات
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 22 مرداد 1393
استخدام بیمارستان راضیه فیروز

بیمارستان راضیه فیروز در کرمان به منظور تکمیل کادر تأسیسات خود به دو نفر نیروی با تجربه و مفید در این زمینه نیازمند است.

تاریخ مراجعه ۱۵/۰۵/۹۳ تا ۲۲/۰۵/۹۳ و ساعات مراجعه ۸ الی ۱۳ می باشد.

متقاضیان و علاقه مندان به همکاری با بیمارستان راضیه فیرو می توانند با مراجعه به آدرس درج شده جهت انجام مصاحبه اقدام نمایند


آدرس: کرمان، خیابان مطهری شرقی، بیمارستان راضیه فیروز