تاریخ درج: دوشنبه 20 مرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران , مهندس معماری
محل استخدام: بندرعباس
تاریخ انقضا: سه شنبه 4 شهریور 1393
استخدام ستاد ممیزی شهرداری

به تعدادی نیروی کاردان یا کارشناس در رشته های عمران، شهر سازی، معماری و سایر گرایش های مرتبط جهت کار در ستاد ممیزی شهرداری در شهر بندرعباس نیازمندیم.

متقاضیان جهت همکاری می تواند برای انجام مصاحبه با شماره درج شده تماس حاصل نمایند


تلفن: 07614620369