تاریخ درج: چهارشنبه 21 اسفند 1392
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پزشک داروساز
محل استخدام: لرستان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 29 اسفند 1392
استخدام داروساز در داروخانه سینا

داروخانه سینا واقع در شهرستان کوهدشت از یک نفر دکتر داروساز استخدام می‌نماید

شرایط مورد نظر:

دکتر داروساز

جهت مسئول فنی داروخانه سینا

شهرستان کوهدشت استان لرستان

باحقوق و مزایای مکفی


تلفن: 09190780154