دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود و بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه، تعداد ۸ نفر از واجدین شرایط به شرح مندرج در وب سایت دانشگاه را از طریق آزمون کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نماید.

متقاضیان با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی: Kut.ac.ir و مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی در صورت احراز شرایط اقدام به تکمیل فرم موردنظر مطابق با شرایط اعلام شده از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۳ لغایت ۰۸/۰۶/۹۳ نموده و به نشانی: کرمانشاه- میدان آزادگان- ابتدای شهرک صدرا سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است: آزمون فوق در تاریخ ۲۷/۰۶/۹۳ برگزار خواهد شد.

شرایط عمومی:

  • متدین به دین مبین اسلام و ملتزم به احکام شرعی
  • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه
  • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
  • عدم اعتیاد به دخانیات و موادمخدر و عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر
  • داشتن صلاحیت عمومی و کارآیی برابر مقررات و ضوابط دانشگاه
  • نداشتن منع استخدام در دستگاه­های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

داوطلبان استخدام نباید کارمند رسمی، ثابت، پیمانی و یا قراردادی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

  • حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ۳۰ سال و کارشناسی ارشد می بایست تا زمان برگزاری آزمون از ۳۲ سال تجاوز ننماید.
  • (مدت زمان خدمت وظیفه عمومی به حداکثر سن اضافه می شود.)

شرایط اختصاصی:

متقاضی می بایست بومی استان کرمانشاه باشد (متولد استان کرمانشاه و یا ۲ سال از مقطع متوسطه را در استان کرمانشاه گذرانده باشند)

زمان ثبت نام: از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۳ لغایت ۰۸/۰۶/۹۳

 

ردیف

عنوان پست

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

جنسیت

تعدادنفر

۱

کارشناس برنامه ریزی و فرهنگی و اجتماعی

کارشناسی و بالاتر

مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی- زبان و ادبیات فارسی- زبان و ادبیات عرب- جامعه شناسی- علوم اجتماعی- خدمات اجتماعی- مردم شناسی جمعیت شناسی- ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی- برنامه ریزی علوم اجتماعی- الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی- علوم سیاسی و روابط بین الملل- فلسفه- روانشناسی

مرد

و زن

۱

۲

کارشناس گروه آموزشی مهندسی مخابرات

کارشناسی و بالاتر

مهندسی برق مخابرات- مهندسی ICT

مرد

 و زن

۱

۳

انباردار

کارشناسی و بالاتر

مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- مدیریت پرسنلی- مدیریت آموزشی- مدیریت رفاه- بازرگانی مدیریت سیستم ها- مدیریت بیمه- مدیریت برنامه ریزی آموزشی- علوم اداری- مدیریت مالی- حسابداری- حسابرسی- حسابداری و امور مالی- امور مالی

مرد

و زن

۱

۴

کارشناس امور پژوهشی

کارشناس ارشد

مهندسی مکانیک- مهندسی مکاترونیک

مرد

 و زن

۱

۵

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناسی و بالاتر

مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی کامپیوتر و نرم افزار- مهندسی کامپیوتر سخت افزار- علوم کامپیوتر

مرد و زن

۱

۶

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی و بالاتر

مهندسی برق (کلیه گرایش ها)

مرد

۱

۷

کارشناس ارشد کتابداری

کارشناسی ارشد

کتابداری- علوم کتابداری و اطلاع رسانی- برنامه ریزی کتابداری

مرد

و زن

۱

۸

کارشناس حراست

کارشناسی

مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- مدیریت پرسنلی- مدیریت آموزشی- مدیریت رفاه- بازرگانی مدیریت سیستم ها- مدیریت بیمه- مدیریت برنامه ریزی آموزشی- علوم اداری- علوم اجتماعی- روانشناسی- برنامه ریزی آموزشی- حقوق- علوم سیاسی و رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی

مرد

۱

 
  • انتخاب کارشناس حراست پس از انجام مصاحبه تخصصی. تأیید مراجع امنیتی و گزینش امکان پذیر خواهد بود.

آدرس: کرمانشاه- میدان آزادگان- ابتدای شهرک صدرا سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پست الکترونیکی: info@kut.ac.ir
وب سایت: www.Kut.ac.ir