تاریخ درج: دوشنبه 3 شهریور 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: سه شنبه 18 شهریور 1393
استخدام شرکت شیشه بسته بندی تاکستان

شرکت شیشه بسته بندی تاکستان به مهندس شیمی آقا ساکن قزوین نیازمند است.

لطفاً رزومه خود را به همراه یک قطعه عکس به آدرس ایمیل زیر یا شماره صندوق پستی زیر ارسال نمایید:


آدرس: صندوق پستی 1117-34815
پست الکترونیکی: employment1390@yahoo.com