تاریخ درج: پنج شنبه 13 شهریور 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , مهندس شیمی
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: جمعه 28 شهریور 1393
استخدام کارخانجات روغن نباتی گلناز

کارخانجات روغن نباتی گلناز در کرمان به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید.

  • شش نفر خانم یا آقا فوق لیسانس صنایع
  • یک نفر خانم یا آقا لیسانس یا فوق لیسانس شیمی محض یا کاربردی

کارجویان جهت هماهنگی برای انجام مصاحبه با شماره درج شده تماس حاصل نمایند


تلفن: 03412231034
آدرس: کرمان کیلومتر 18 جاده جوپار