تاریخ درج: پنج شنبه 20 شهریور 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس الکترونیک , مهندس معماری , حسابداری , مهندس کامپیوتر , مهندس عمران , مهندس برق
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: جمعه 4 مهر 1393
استخدام مجتمع آموزشی آبتین

مجتمع آموزشی آبتین مدرس با تجربه استخدام می کند

 

رشته تحصیلی

جنسیت

مدرک

کودکیاری

زن

دیپلم به بالا

برق

مرد – زن

لیسانس

عمران

مرد – زن

لیسانس

کامپیوتر

مرد – زن

لیسانس

گردشگری

مرد – زن

لیسانس

حسابداری

مرد – زن

لیسانس

معماری

مرد – زن

لیسانس

الکترونیک

مرد – زن

لیسانس

 

افراد جهت ارسال رزومه از طریق پست الکترونیک درج شده اقدام مایند


تلفن: 03412534418 09131953308
آدرس: خیابان شهید مطهری ( احمدی غربی ) بعد از کوچه شماره 15 نبش چهار راه آسیا باد