تاریخ درج: دوشنبه 24 شهریور 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: سه شنبه 8 مهر 1393
استخدام شرکت نوید رنگ پدرام

شرکت نوید رنگ پدرام در قزوین به دو نفر کارشناس شیمی نیازمند است.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل یا شماره فکس زیر ارسال نمایید:


تلفن: فاکس: 0833454304 , 0833454303
پست الکترونیکی: info@pedramgrp.com
وب سایت: www.pedramgrp.com