تاریخ درج: سه شنبه 1 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس مکانیک , مهندس صنایع , مهندس شیمی
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: چهارشنبه 16 مهر 1393
استخدام شرکت تولیدی واقع در شهر صنعتی کاسپین

یک شرکت تولیدی واقع در شهر صنعتی کاسپین، به افراد ذیل نیازمند است:

 

1- کارگر خط تولید   :   دیپلم، متاهل آقا – 10 نفر

2- لیسانس شیمی :     خانم – 5 نفر

3- سرپرست خط تولید  :   لیسانس صنایع یا مکانیک، آقا- سه سال سابقه کار – 5 نفر

4- تکنسین برق یا مکانیک :   آقا – 2 سال سابقه کار- 5 نفر

 

لطفا رزومه کاری خود را به شماره 32848037 فکس نمایید.


تلفن: فکس : 32848037