تاریخ درج: پنج شنبه 3 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , حسابداری , مهندس الکترونیک
محل استخدام: تبریز
تاریخ انقضا: جمعه 18 مهر 1393
استخدام شرکت صنایع صبح پارلار آسیا

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا جهت تکمیل پرسنل خود از افراد واجد شرایط در تبریز جهت استخدام دعوت به همکاری می نماید:

  • اپراتور تولید: پنج  نفر لیسانس الکترونیک
  • حسابدار: سه نفر لیسانس حسابداری

ساعت مراجعه جهت تکمیل فرم از ساعت ۹ الی ۱۷ می باشد.


تلفن: 09144111481 , 041134214301 الي 2