تاریخ درج: شنبه 5 مهر 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: علوم بانکی , حسابداری , مديريت , اقتصاد
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: یک شنبه 20 مهر 1393
استخدام بانک شهر در سال 93 در شهر کیش و مشهد

بانک شهر به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهر کیش و مشهد از بین متقاضیان آقا ، فارغ التحصیل مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته های تحصیلی بانکداری ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی و از همکاران بازنشسته بانکی کشور با آخرین حکم رئیس شعبه درجه ۱ و ۲ و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی جهت شعب شهر کیش از طریق مصاحبه عمومی و تخصصی به تدریج و متناسب با نیاز دعوت به همکاری می نماید .

 


وب سایت: www.shahr-bank.ir