تاریخ درج: دوشنبه 7 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , ریاضی
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: سه شنبه 22 مهر 1393
استخدام شرکت شیراز پوپلین

شرکت شیراز پوپلین به یک خانم دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع و یک نفر کارشناس ارشد ریاضی جهت کار در واحد برنامه ریزی در شیراز نیازمند است . 

افراد متقاضی در ساعت  ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر با شرکت تماس حاصل نمایند


تلفن: 07137431003
آدرس: بلوار مدرس خیابان محراب بلوار نارنجستان شرکت شیراز پوپلین