تاریخ درج: چهارشنبه 9 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پزشک عمومی
محل استخدام: زنجان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 30 مهر 1393
استخدام مراکز درمانی استان زنجان

مراکز درمانی و پزشکی استان زنجان از افراد با تخصص‌های زیر در شهرستان‌های مختلف این استان استخدام می‌نماید

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان

حقوق و مزایای پرداختی ریال

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابجرود

نکتو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹،۸۸۶،۹۰۰

 

 

 

 

 

۰۲۴۲۳۷۲۲۴۹۶

 

حلب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۴،۹۸۸،۸۹۸

آغولبیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲،۶۳۴،۲۵۰

جوقین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶،۲۶۹،۵۴۰

ینگی کند سیدلر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱،۷۸۱،۱۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

سجاس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲۴۲۴۲۲۶۲۰۲

اولی بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱،۷۰۰،۰۰۰

محمود آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۴

۲۷،۵۰۰،۰۰۰

زرین رود

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۵،۴۶۰،۰۰۰

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۶،۰۰۰،۰۰۰

سهرورد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳،۰۰۰،۰۰۰

دوتپه سفلی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷،۸۰۰،۰۰۰

نعلبندان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

آقبلاغ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴،۰۰۰،۰۰۰

کرسف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

حسام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۲،۸۰۰،۰۰۰

کهلا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۶،۶۰۰،۰۰۰

شماره ۱ شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۸،۱۵۲،۰۰۰

 

خرمدره

سوکهریز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۱،۵۱۴،۸۵۴

 

 

۰۲۴۲۵۵۲۴۰۰۵

شماره ۲ شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۶،۷۹۱،۸۳۸

 

 

 

زنجان

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶،۳۷۸،۰۴۰

 

 

 

۰۲۴۱۳۲۶۲۹۶۱

بوغداکندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸،۳۶۴،۶۸۰

لولک آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷،۳۷۶،۰۰۰

نیک‌پی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹،۷۵۷،۳۶۰

نیماور

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲،۹۴۴،۲۰۲

بهرام بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۱،۲۷۱،۵۰۰

سلطان آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵،۶۲۷،۰۲۰

رازبین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳،۳۲۹،۵۶۰

 

 

طارم

 

سانسور

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰،۲۰۰،۰۰۰

 

 

 

۰۲۴۲۲۸۲۳۳۵۱

آبیر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۳،۸۰۰،۰۰۰

تشویر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

 

 

۲۹،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

 

ماهنشان

سهند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹،۷۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

 

۰۲۴۲۳۲۲۳۲۹۱

قلعه جوق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶،۹۰۰،۰۰۰

دندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶،۰۰۰،۰۰۰

قره ناس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸،۳۰۰،۰۰۰

ماهنشان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۲،۰۰۰،۰۰۰

پری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳،۳۰۰،۰۰۰

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند


تلفن: 02423722496 , 02424226202 , 02425524005 , 02413262