تاریخ درج: سه شنبه 22 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 7 ابان 1393
استخدام بیمارستان پیامبران

بیمارستان پیامبران به کارشناس پرستاری و مامایی جهت کار در بخش VIP در تهران نیازمند است.


تلفن: 02148997777