تاریخ درج: شنبه 26 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بازاریاب
محل استخدام: تبریز
تاریخ انقضا: یک شنبه 11 ابان 1393
استخدام در شرکت پخش ریماز

شرکت پخش ریماز در تبریز به بازاریاب خانم و آقا نیازمند است .


تلفن: 041135567985