تاریخ درج: سه شنبه 29 مهر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 20 ابان 1393
استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی رازی و بیمارستان توانبخشی رفیده به استناد بند 4 بخشنامه شماره 273/100 مورخ 20/3/93 مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 3400/209/د مورخ 29/06/1393 مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، از افراد واجد شرایط در رشته های شغلی پرستار و بهیار به تعداد 75 نفر از طریق آزمون عمومی و تخصصی بصورت شرکتی (مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری) به شرح ذیل استخدام می نماید.

جدول نیازهای استخدامی

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

جنس

شرایط احراز

زن

مرد

1

پرستار

تهران (بیمارستان رفیده)

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری

2

بهیار

تهران (بیمارستان رفیده)

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی. دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

 

پرستار

شهر ری (بیمارستان روانپزشکی رازی)

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری

 

بهیار

شهر ری (بیمارستان روانپزشکی رازی)

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی. دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

 

 

1. شرایط عمومی پذیرش از طریق مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری (شرکت های ثبت شده مجاز تخصصی) :

1/1- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

1/2- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

1/3- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران)

1/4- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، مواد افیونی و انواع روانگردانها

1/5- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

1/6- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود.

1/7- نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

1/8- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا باز خرید خدمت باشند.

1/9- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

2. شرایط اختصاصی پذیرش از طریق مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری (شرکت های ثبت شده مجاز تخصصی):

1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 25 سال برای دارندگان دیپلم بهیاری، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی.

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

ج) آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز 25٪ و بالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د) مدت خدمت سربازی

هـ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

2/2- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند و از تاریخ آزمون بمدت 3 ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده می توانند در امتحان این دانشگاه شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ اتمام طرح الزامی است.

جدول زمانبندی

ردیف                               عنوان                                         تاریخ

1                      شروع ثبت نام در اینترنت           از ساعت 8 صبح سه شنبه 6/8/93

2                      پایان ثبت نام در اینترنت           تا ساعت 24 سه شنبه 20/8/93

3                            آزمون استخدامی                      23/8/93 ساعت 9 صبح

4                    اعلام نتایج 5/1 برابر ظرفیت      متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد.

 

3- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد.

1/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 2178469009000 با کد شناسه 201 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نزد بانک ملی شعبه ارکیده قابل واریز در تمام شعب بانک ملی بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد ایثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند

ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی و مدرک تحصیلی اسکن و ارسال شود.

2/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید

– اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

4- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی https://uswr.ac.ir اقدام نمایند.

2/4- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

 

5- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:

1/5- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- ریاضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

2/5- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود) طراحی خواهد شد.

3/5- سوالات توانمندی های عمومی و تخصصی هرکدام یک نمره و مجموع سوالات عمومی با ضریب نیم و مجموع سوالات تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

6- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری

1/6- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی 3- زبان و ادبیات فارسی 4- فن آوری اطلاعات 5- زبان انگلیسی 6- ریاضی و آمار مقدماتی با ضریب نیم و بصورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط اعمال می شود) خواهد بود.

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

2/6- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد 45 سوال و به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 3 (اعمال یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط) خواهد بود.

 

7- تذکرات

1/7- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در اگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد ان برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد و بیست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) درصد و آزادگان زیر یک (1) سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است.

3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده‌اند، انجام خواهد شد

4/7- پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند

6/7- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از سه (3) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

7/7- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شود حتی در صورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد.

9/7- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی دانشگاه ها الزامی است.

10/7- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان 5/1 برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورتت می پذیرد.

11/7- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

12/7- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مققرات استفاده می شود.

13/7- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

14/7- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم ایت در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

15/7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان های دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.

 

نکات ضروری برای تکمیل فرم ثبت نام

  • لازم است کلیه اطلاعات بصورت فارسی ثبت شود، لذا از تایپ با حروف لاتین جدا خودداری فرمائید.
  • لطفا در تکمیل اطلاعات فرم دقت لازم را به عمل آورید. پس از تایید داده های وارد شده در فرم و دریافت کد رهگیری، امکان ویرایش و ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت.
  • در هر مرحله از ثبت نام و قبل از تایید نهایی می توانید به صفحات قبل برگردید و اطلاعات وارد شده را ویرایش کنید
  • برای فراگذاری عکس، از عکس های پرسنلی 4*3 استفاده کنید.
  • لازم به ذکر است حجم فایل تصویر داوطلب نباید بیشتر از 100 کیلوبایت باشد.
  • پسوند قابل قبول برای فراگذاری تصویر jpg میباشد. توجه کنید که پسوند فایل در نام عکس حتما با حروف کوچک ذخیره شده باشد

داوطلبان گرامی میتوانند جهت رویت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی با ورود کد رهگیری در محل مورد نظر در سایت در تاریخ 20/8/93 از ساعت 8:00 صبح لغایت24:00 تاریخ  22/8/93 اقدام نمایند. زمان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

توجه کنید که همراه داشتن کارت شناسائی معتبر عکس دار و پرینت کارت ورود به جلسه و اصل فیش بانکی جهت شرکت در آزمون الزامی میباشد در غیر این صورت از ورود افراد به جلسه امتحان استخدامی ممانعت بعمل خواهد آمد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02122180060- 02122180014 با کارشناسان واحد استخدام دانشگاه تماس حاصل نمایید.


تلفن: 02122180060- 02122180014
آدرس: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار
وب سایت: www.uswr.ac.ir