تاریخ درج: دوشنبه 5 ابان 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس الکترونیک , مهندس مخابرات , مهندس مکانیک , بازاریاب
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 12 ابان 1393
استخدام شرکت مهندسی دریاپالا انرژی در 12 ردیف شغلی

یک شرکت معتبر مهندسین مشاور در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر مهندسی خود در دفتر تهران و سایت پروژه نیاز به تخصص های زیر دارد.

 

ردیف شغلی عنوان شغلی مدرک تحصیلی  حداقل سابقه کار شرایط و ویژگی ها
A1 کارشناس برق  مهندسی برق  ۵ سال دارای سابقه درزمینه طراحی
A2 کارشناس مخابرات  مهندسی برق – مخابرات ۳ سال دارای سابقه درزمینه طراحی
A3 کارشناس ارشد ابزاردقیق و کنترل  مهندسی برق- الکترونیک ۱۰ سال دارای سابقه درزمینه طراحی
A4 کارشناس ابزاردقیق و کنترل  مهندسی برق- الکترونیک ۵ سال دارای سابقه درزمینه طراحی
A5 کارشناس بازاریابی و قراردادها مدرک مهندسی مرتبط  ۵ سال آشنا با فرمت قراردادهای صنعت نفت
B1 سرپرست دستگاه نظارت کارشناس ارشد مکانیک ۱۵ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B2 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد مکانیک ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B3 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد ساختمان ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B4 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد ابزاردقیق ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B5 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد برق ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B6 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد کنترل پروژه ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی
B7 کارشناس دستگاه نظارت کارشناس ارشد ایمنی ۱۰ سال دارای سابقه در احداث و راه اندازی پروژه های نیروگاهی

 

از متقاضیان محترم  واجد شرایط تقاضا می شود حداکثرظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی رزومه و سوابق کاری خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: dpenergyco@gmail.com