تاریخ درج: یک شنبه 11 ابان 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پزشک عمومی
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: دوشنبه 26 ابان 1393
جذب پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکي مشهد

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از کليه پزشکان عمومي جهت همکاري و اشتغال در برنامه پزشک خانواده  وبيمه روستايي جهت مراکز بهداشتي درماني به شرح جدول ذيل دعوت به همکاري مينمايد. 

 

رديف

نام شهرستان

نام مرکز

تعداد پزشک

ميزان حقوق(ريال)به ازاء هر پزشک

تلفن مرکز

 مورد نياز

1

تایباد

مشهدريزه

2

108,746,000

05154583544

2

کاريز

1

10,725,600

05154564334

3

کرات

1

91,825,080

05154653311

4

درگز

چاپشلو

1

70,000,000

46823230

5

قازان

1

7,600,000

46683338

6

کاشمر

ریوش

2

88,473,420

55823313

7

تربقان

1

69,493,090

55183391

8

فروتقه - فدافن

1

76,961,690

55143434

9

قوژد

1

67,387,220

55256236

10

ایور

1

82,579,590

55833525

11

طرق

1

85,663,120

55883288

12

کسرینه

1

76,028,050

55333538

13

مغان

1

58,671,950

55260899

14

اوندر

1

56,044,190

55853206

15

قوچان

الهيان

1

64,241,864

5147723217

16

کلات

لائین

1

70,000,000

34733305

17

کلات

2

80,000,000

34723155

18

زاوین

1

80,000,000

34743414

19

خواف

قاسم آباد

2

91,000,000

55723431

20

سلامی

3

88,500,000

54323432

21

چمن آباد

3

88,500,000

54283431

22

نشتیفان

1

88,500,000

55263432

23

شهری1

2

78,540,000

54222134

24

علی آباد

1

85,000,000

55753420

25

سنگان

3

95,000,000

55223432

26

بردسکن

ظاهرآباد

1

90,146,000

5155653450

27

شهرآباد

1

97,866,100

5155483446

28

انابدروستايي

2

85,910,000

5155463446

29

انابد شهري

1

86,400,000

5155463446

30

رشتخوار

جنگل

1

96,000,000

56243203

31

احمدآباد

1

75,000,000

56233203

32

سنگان

2

96,000,000

56263203

33

عباس آباد

1

71,000,000

56234202

34

رشتخوار

2

99,000,000

56222020

35

زرقری

1

71,000,000

56453379

36

سرخس

بزنگان

1

77,298,294

34503536

37

خلیل آباد

خلیل آبادشهری

1

6,500,000

57727310

38

خلیل آبادشهری

1

6,500,000

57727310

39

خلیل آبادشهری

1

55,000,000

57727310

40

ابراهيم آباد

1

65,000,000

5327720116

41

كندر

1

55,000,000

5327753512

 

زشکان علاقمند و متقاضي ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 38415001 داخلي 297  تماس حاصل نموده يا به آدرس مشهد-انتهاي خيابان سناباد-مرکز بهداشت استان مراجعه نمايند.   


تلفن: 38415001 داخلي 297
آدرس: انتهاي خيابان سناباد-مرکز بهداشت استان