تاریخ درج: سه شنبه 19 فروردین 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارشناس فروش , حسابداری
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت توسعه کارگزاری عظیم خودرو

شرکت توسعه کارگزاری عظیم خودرو در شهر تهران برای مشاغل زیر دعوت به همکاری می‌نماید:

 

کارشناس فروش

حداقل کارشناسی فرصت شغلی برای 15نفر/ محل خدمت شهر تهران
سرپرست فروش حداقل کارشناسی فرصت شغلی برای 3نفر/ محل خدمت شهر تهران
مدیر داخلی حداقل کارشناسی فرصت شغلی برای 4نفر/ محل خدمت شهر تهران

حسابدار

کارشناسی حسابداری فرصت شغلی برای 2نفر/ محل خدمت شهر تهران

 


تلفن: 02188032708
پست الکترونیکی: azimkhodro@gmail.com