تاریخ درج: سه شنبه 19 فروردین 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار , مديريت , میکروبیولوژی , منشی , روانشناسی , متخصص زنان
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 8 اردیبهشت 1393
استخدام در مجموعه چشم ­پزشکی نور

بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نور جهت تكميل كادر درماني و پشتيباني خود كه از طريق مصاحبه انتخاب خواهند شد ، از متقاضيان واجد شرايط كه داراي حداكثر 30 سال سن و سلامت جسمي و رواني باشند بصورت تمام وقت در رشته هاي مشروحه ذيل دعوت به همكاري مينمايد. متقاضيان ميتوانند پس از مطالعه عناوين شغلي مورد نياز ، در صورت دارا بودن شرايط احراز شغل اطلاعات مورد نياز را بطور كامل در فرم مخصوص ثبت و ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم بنحو مقتضي از واجدين شرايط دعوت بعمل آيد.
 

رديف عنوان شغلي جنسيت شرايط احراز شغل
مرد زن
1 كارشناس پرستاري * *
 1. دارا بودن گواهي پايان طرح نيروي انساني (ترجيحاً در بخش و يا مراكز چشم پزشكي)
 2. ترجيحاً 2 سال تجربه مفيد در شغل مورد نظر
 3. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
2 تكنسين اتاق عمل * *
 1. دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته اتاق عمل و مامائي 
 2. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
3 تكنسين بيهوشي * *
 1.  دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته بيهوشي 
 2. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
4 منشي خدمات باليني   *
 1. دارا بودن مدرك كارداني و كارشناسي در كليه رشته ها ترجيحاً رشته هاي پيراپزشكي (بهداشت عمومي (خانواده) و مامائي ، روانشناسي باليني ، مدارك پزشكي).
 2. حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر.
 3. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.

5
كارشناس اموراداري   *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در رشته هاي اموراداري ، مديريت ، MBA با گرايش منابع انساني ، آموزش با گرايش برنامه ريزي آموزشي
 2. ترجيحاً 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر
 3. تسلط كامل به تايپ فارسي و انگليسي
 4. آشنايي كامل با مهارتهاي هفت گانه ICDL
 5. آشنايي با امور كارگزيني ، حقوق و دستمزد ، اتوماسيون  و مكاتبات اداري ، قوانين كار و تامين اجتماعي ، فرآيندهاي اداري
6 كمك پرستار * *
 1. دارا بودن حداقل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه ترجيحاً در رشته علوم تجربي.
 2. دارا بودن گواهينامه دوره آموزشي كمك پرستاري
 3. حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر.
 4. آشنايي با كامپيوتر .

7
 متصدي پذيرش تلفني    *
 1. دارا بودن مدرك كارداني يا كارشناسي در كليه رشته ها
 2. ترجيحاً 2 سال تجربه مفيد در شغل مورد نظر
 3. آشنايي با زبان عربي (تسلط به مكالمه)
 4. آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.
8 متصدي مخابرات (اپراتور)   *

      1.دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم در رشته هاي مختلف

      2. حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر

      3.آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه.

9 متصدي خدمات  * *
 1. دارا بودن مدرك تحصيلي سيكل به بالا ، ترجيحاً ديپلم .
 2. حداقل 2 سال تجربه مفيد در امور خدماتي و نظافتي
10 پذيرش آزمايشگاه   *
 1.  دارا بودن مدرك كارداني يا كارشناسي در رشته ميكروبيولوژي يا رشته هاي وابسته
 2.  حداقل 1 سال تجربه مفيد در پذيرش آزمايشگاه
 3.  تسلط كامل به انجام امور مربوط به نمونه گيري
 4.  آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات بيمارستاني
11  تكنسين فني آزمايشگاه   *
 1.  دارا بودن مدرك كارداني يا كارشناسي در رشته علوم آزمايشگاهي
 2.  حداقل 2 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر
 3. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات بيمارستاني

وب سایت: www.noorvision.com