تاریخ درج: شنبه 8 آذر 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: یک شنبه 23 آذر 1393
استخدام شرکت گردشگری ابرده

شرکت گردشگری ابرده جهت تکمیل کادر خود به یک نفر لیسانس خانم کامپیوتر(نرم افزار) با آشنایی کامل به نرم افزار همکاران سیستم در مشهد نیازمند است.

متقاضیان می توانند رزومه خود را به همراه یک قطعه عکس به ایمیل زیرارسال نمایند


تلفن: 05134281295
پست الکترونیکی: job@gradeshgari_abrade.com