تاریخ درج: یک شنبه 9 آذر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: دوشنبه 24 آذر 1393
استخدام بیمارستان الزهراء

بیمارستان الزهراء جهت تکمیل کادرپرستاری خود احتیاج به چند نفرکارشناس پرستاری به خصوص برای ccu در کرمان دارد.

کارجویان علاقه مند به همکاری لطفاً با شماره درج شده تماس حاصل نمایند


تلفن: 034132231471