تاریخ درج: دوشنبه 10 آذر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , کارشناس فروش , مديريت
محل استخدام: ساری
تاریخ انقضا: چهارشنبه 19 آذر 1393
استخدام شرکت مرغ بهشت مازندران
شرکت  مرغ بهشت مازندران  در نظردارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز  خود  تعداد ۵ نفر نیروی « مرد یا زن » در مقطع لیسانس (شامل رشته های : مهندس صنایع ،مدیریت بازرگانی ، برنامه ریزی فروش، مهندسی صنایع غذایی ) را از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی جذب نماید.
لذا افراد متقاضی میتوانند جهت ثبت نام ازتاریخ ۱۰/۰۹/۹۳ لغایت تاریخ۱۹/۰۹/۹۳ پس از مطالعه دقیق شرایط ذکرشده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

تلفن: 011-33397702
آدرس: مازندران- ساری- شهرک صنعتی - شرکت مرغ بهشت