تاریخ درج: سه شنبه 18 آذر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: چهارشنبه 3 دی 1393
استخدام جهت کار در آموزشگاه زبان تابان

به تعدادی دبیر جهت کار در آموزشگاه زبان تابان در مشهد نیازمندیم.


تلفن: 05136650795 , 09372929829