تاریخ درج: سه شنبه 18 آذر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: چهارشنبه 3 دی 1393
استخدام برنامه نویس در شرکت تعاونی ریحان گستر

شرکت تعاونی ریحان گستر در مشهد به برنامه نویس زبان های #C و اندروید و Matlab همراه با آموزش نیازمند است.


تلفن: 09335065973