تاریخ درج: یک شنبه 24 فروردین 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: شنبه 30 فروردین 1393
استخدام مترجم در یک شرکت بین المللی

یک شرکت بین المللی معتبر در تهران به یک مترجم آقا یا خانم ، توانایی انجام ماموریت بین شهری ، دارای تجربه کاری مرتبط ، همزمان با شرایط زیر نیازمند است .

 

متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند


پست الکترونیکی: resume.hr.1393@gmail.com