تاریخ درج: دوشنبه 1 دی 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: آذربایجان غربی
تاریخ انقضا: یک شنبه 7 دی 1393
استخدام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربایجان غربی براي تأمين نيروي مشاغل گروه پرستاری مورد نياز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره 273/100 مورخ 20/3/93 مقام محترم وزارت به تعداد 193 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون تخصصي یا مصاحبه و همچنین طی مراحل گزینش به صورت شرکتی از طریق شرکت طرف قرارداد دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در متن آگهي بکارگیری نماید.

افراد جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام در آزمون به آدرس وبسایت درج شده مراجعه نمایند

لطفا جهت دریافت فایل آگهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید
 

دریافت فایل آگهی

لینک ثبت نام


وب سایت: www.umsuazmoon.ir/