تاریخ درج: یک شنبه 24 فروردین 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: شنبه 30 فروردین 1393
استخدام در شرکت پخش داروگستر امید نیکان

پخش داروگستر امید نیکان به تعدادی لیسانس شیمی و رشته های مرتبط به عنوان مشاوره علمی در مشهد نیازمند است.

آدرس:مشهد، آزادی 127 تقاطع سوم سمت چپ پلاک8

تلفن: 05116512458


تلفن: 05116512458-9
آدرس: شهد، آزادی 127 تقاطع سوم سمت چپ پلاک8