تاریخ درج: شنبه 13 دی 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: شنبه 27 دی 1393
استخدام کاشی و سرامیک یادگاری نوین

بازرگانی کاشی و سرامیک یادگاری نوین واقع در قم از نیروی حسابدار باتجربه ترجیحا آشنا به فروشندگی در دو شیفت کاری استخدام می نماید

افراد جهت انجام مصاحبه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس درج شده مراجعه نمایند


آدرس: بلوار ۱۵ خرداد جنب مدرسه امام خمینی پلاک ۶۲