تاریخ درج: شنبه 13 دی 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مدرس , زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: سراسری
تاریخ انقضا: چهارشنبه 8 بهمن 1393
استخدام کانون زبان ایران

این آزمون در بخش های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیایی و آلمانی برگزار می شود و داوطلبان پس از قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه و گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.
علاقه مندان تا پایان روز هشتم بهمن فرصت دارند با مراجعه به وب سایت کانون زبان ایران به نشانی www. ilireg.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

 

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 45 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک  زير:

- مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

- مدرک  SCEکانون زبان ايران ( با حداکثر اعتبار 2 سال ) و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی

     - گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگليسی

   و یا مدارک امتحانات شناخته شده بین المللی در زبان انگلیسی مطابق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی

 

 

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار 2 سال )

 

1

TOEFL (iBT)

)PBT نمره 100 به بالا(معادل 600 به بالا برای آزمون

2

IELTS

نمره 5/7 به بالا

3

CELTA

ارائه مدرک

4

DELTA

ارائه مدرک

بخش انگلیسی- گروه نوجوانان

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 40 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک زير:

- مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

- گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی کليه رشته های دانشگاهی

- گواهي اشتغال به تحصيل سطح Advanced 3  و گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی

3- دارندگان مدارک تخصصی زیر از آزمون کتبی معاف می باشند، ولی لازم است در سایر مراحل شرکت نمایند. (و گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی )

 

 

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار 2 سال )

 

1

SCE کانون زبان ایران

__

2

TOEFL (iBT)

)PBT نمره 90 به بالا(معادل 577 به بالا برای

3

IELTS

نمره 7 به بالا

4

CELTA

ارائه مدرک

5

DELTA

ارائه مدرک

بخش انگلیسی- گروه کودکان

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 35 سال

2- دارا بودن يکی از مدارک  زير:

-  گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی 

-  ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی

     -  مدارک JCE و SCE کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی

     - دارندگان مدارک تخصصی  JCEیا SCE از شرکت در امتحان کتبی معاف هستند و صرفاً   در مرحله مصاحبه شرکت خواهند   نمود.   (با حداکثر اعتبار 2 سال )

     - مدارک امتحانات شناخته شده در زبان انگلیسی

3- در خصوص شرایط دارندگان مدارک بین المللی در این گروه، مشابه گروه نوجوانان عمل می شود.

بخش فرانسه

 

 1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

    -   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

    -   مدارک  DELF C1/C2 

بخش آلمانی

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

    -   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

    -   فارغ التحصیلان سطح C1 , C2   کادر مشترک اروپایی          

 

بخش عربی

 

1-حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

2-دارا بودن یکی از مدارک زیر:

- مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

- فارغ التحصیلان سطح عالیه 4 بخش عربی کانون زبان ایران با داشتن مدرک دیپلم و سایر شرایط از این قاعده مستثنی هستند.

 

 

بخش اسپانیایی

 

1- حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 50 سال

 2- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

        - مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

        - گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانیایی

        - مدرک  DELE C2 یا DELE C1   

 

تبصره:  فارغ التحصیلان آخرین سطح آموزشی هر یک از بخشهای غیر انگلیسی به شرط دارا بودن نمره ارزشیابی خیلی خوب  

( نمرات 100 – 90 ) میتوانند با همراه داشتن تاییدیه گواهی پایان دوره در آزمون کتبی شرکت نمایند.

 

 

تذکرات:

توجه 1: داوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در یک آزمون می باشند.

 توجه 2: داوطلبان محترمی که آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساس اولویت بندی از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

توجه 3: داوطلبان محترم در صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده ، از آزمون کتبی معاف می باشند و جهت مصاحبه دعوت خواهند شد. کلیه مدارک تخصصی از زمان صدور تا 2 سال دارای اعتبار می باشند.

توجه 4 : پرداخت هزینه جهت تکمیل مراحل ثبت نام الزامی می باشد.

توجه 5: داوطلبان محترم  پس از پرداخت هزینه  ثبت نام حتما" از صفحه اعلام تکمیل ثبت نام پرینت تهیه نمایید. 

 

استخدام در کانون زبان


وب سایت: www.ilireg.ir