تاریخ درج: دوشنبه 13 بهمن 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی : محدودیتی وجود ندارد
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 21 بهمن 1393
استخدام شرکت هماتک

شرکت مهندسی ، تعمیر و نگهداری هواپیما “هماتک” به منظور تامین نیروی انسانی خود در رده شغلی کارگر فنی از داوطلبان ذکور واجد شرایط ذیل ، پس از کسـب موفقیت در مراحل آزمون کتبی ، مصاحـبه ، گزیـنش و معایـنات پزشـکی و طی دوره آموزش علمی- عملی مرتبط با شغل جهت خدمت در تهران دعوت به همکاری می نماید.

 

شرایط عمومی و اختصاصی :

 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 3. عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر
 4. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم غیر پزشکی
 5. آشنایی نسبی با زبان انگلیسی
 6. دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام ( متولدین ۷۳/۱۱/۰۱ به قبل ) و حداکثر سن ۲۸ سال ( متولدین ۶۵/۱۱/۰۱ به بعد )
 7. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به شرح ذیل :

شاخه نظری ( ریاضی فیزیک – علوم تجربی )

شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش صرفاً در یکی از رشته های ذیل :

مکانیـک ، ماشیـن افـزار ، تاسیسـات ، ساخـت و تولیـد ، تراشـکاری و فرزکاری ، قالبـسازی فلـزی ، صنایـع فلـزی ، مـکانیک صنایع و جوشکاری

۸. دارا بودن حداقل پنج سال سکـونت دائم در مناطق ۲۲ گانه شهـرداری تهران ، مناطق ۱۲ گانه شهـرداری کرج و شهرستانهای اسلامشهر ، قدس ، شهریار ، ملارد و پرند ( پنج سال آخر سکونت تا کنون )
۹.عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور

۱۰.سپردن تعهد خدمت به مدت حداقل یک سال پس از موفقیت در کلیه مراحل مربوطه و شروع به کار

۱۱.واریز مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال ( دویست هزار ریال ) به شماره حساب   ۰۱۰۹۸۲۲۰۵۰۰۰۱   نزد بانک ملی شعبه کوی بیمه کد ۱۰۲۷ به نام شرکت مهندسی ، تعمیر و نگهداری هواپیما “هماتک” قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی

 

مدارک مورد نیاز :

 • دانلود و تکمیل فرم درخواست شغل
 • ۲ قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام رخ با درج نام و نام خانوادگی در پشت آن که یک قطعه آن می بایست توسط متقاضی به روی فرم درخواست شغل الصاق گردد.
 •  تصویر خوانا از مدرک تحصیلی دیپلم ( ارسال گواهی صادره برای حوزه های نظام وظیفه و نیز گواهی موقت بدون ذکر معدل قابل قبول نخواهد بود ، ضمناً تاریخ فراغت از تحصیل نیز می بایست قبل از ۹۳/۱۱/۰۱ باشد . )
 • ·تصویر خوانا از کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی
 •  تصویر خوانا از کارت ملی
 •  تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه
 •  اصل رسید بانکی
 •  داوطلبین واجد شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۹۳/۱۱/۲۱ با پست سفارشی به صندوق پستی به شماره ۳۴۱– ۱۳۹۵۵ (گیرنده:شرکت هماتک) ارسال نمایند.

 

تذکرات :

 1. به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از تاریخ مقرر به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. چنانچه در هر مرحله اثبات گردد متقاضی فاقد شرایط اعلام شده در فرم ثبت نام می باشد از ادامه مراحل پذیرش ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد و هیچگونه مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت نخواهد بود.
 3. ارسال مدارک و قبولی در هر مرحله هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای شرکت ایجاد نمی نماید و جذب و بکارگیری داوطلبان صرفاً پس از موفقیت در کلیه مراحل فوق الذکر خواهد بود.
 4. هزینه مربوط به ثبت نام و شرکت در آزمون و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
 5. تاریخ آزمون و سایر اطلاعات مورد نیاز متعاقباً از طریق ارسال پیامک و درج در سایت اینترنتی www.homavispar.com به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.
 6. مواد امتحانی شامل ، هوش و اطلاعات عمومی ، زبان انگلیسی (در حد دیپلم) و معارف اسلامی خواهد بود.

  فرم درخواست 


وب سایت: www.homavispar.com