تاریخ درج: شنبه 30 فروردین 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393
استخدام مهندس صنایع غذایی

یک شرکت معتبر مهندسی جهت تکمیل کادر فروش خود به لیسانس صنایع غذایی (آقا) حداکثرسن 30 سال، آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر نیازمند است

فاكس: 88504459 تلفن: 88504457


تلفن: 88504457