تاریخ درج: شنبه 30 فروردین 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393
استخدام مهندس شیمی

استخدام مهندس شیمی آقا با 3سال تجربه کاری جهت فروش دستگاههای آزمایشگاهی مربوط به صنایع رنگ

dornica.vision@gmail.com


پست الکترونیکی: dornica.vision@gmail.com