تاریخ درج: شنبه 2 اسفند 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران , مهندس برق , مهندس مکانیک , مهندس کشاورزی , مهندس نقشه برداری , حسابداری , مديريت , اقتصاد , مدیر مالی , علوم بانکی , علوم اجتماعی , حقوق , مهندس فناوری اطلاعات , مهندس کامپیوتر
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: سه شنبه 19 اسفند 1393
آگهی بکارگیری واجدین شرایط در شركتهاي بهره برداري ازشبكه هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان

شركت هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي كرخه و شاوور، زهره و جراحي، كارون بزرگ و مارون به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز، تعداد 100 نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي(كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به صورت قراردادي بکارگيری مي نمايد.

 

 چگونگي ثبت نام:
داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي مي توانند از روز شنبه مورخ 9 اسفند ماه 1393 حداكثر تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 19 اسفند ماه 1393  از طريق  سايت اينترنتي   www.kwphc.irاقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.

 

زمان برگزاری آزمون :
آزمون مذکور قرار است نيمه دوم فروردين ماه 1394 برگزار شود که تاريخ دقيق آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

جدول نيازهاي بکارگيري كه از طريق آزمون كتبي و مصاحبه جذب خواهند شد:

كد رشته

رشته تحصيلي

شركت متقاضي

مجموع

مقطع تحصيلي

جنسيت

كرخه و شاوور

زهره جراحي

كارون بزرگ

مارون

1001

 برق كليه گرايشها

كارداني

مرد

3

0

2

2

7

1002

عمران كليه گرايشها

كارداني

مرد

6

4

3

0

13

1003

 مکانیک كليه گرايشها

كارداني

مرد

2

0

3

0

5

1004

 کشاورزی گرایش آبیاری

كارشناسي و بالاتر

مرد

5

1

2

4

12

1005

 برق كليه گرايشها

كارشناسي و بالاتر

مرد

4

1

2

3

10

1006

عمران-سد و شبکه

كارشناسي و بالاتر

مرد

0

0

1

1

2

1007

عمران گرایش نقشه برداری، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

كارشناسي و بالاتر

مرد

1

1

2

2

6

1008

عمران گرایش عمران و گرایش آب

كارشناسي و بالاتر

مرد

7

1

3

5

16

1009

مكانيك كليه گرايشها

كارشناسي و بالاتر

مرد

2

2

3

4

11

1010

حسابداري كليه گرايشها، مديريت كليه گرايشها،‌ علوم اقتصادی كليه گرايشها،  مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی

كارشناسي و بالاتر

مرد

0

2

3

2

7

1011

حقوق

كارشناسي و بالاتر

مرد

0

1

1

1

3

1012

 علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعی كليه گرايشها

كارشناسي و بالاتر

مرد

0

0

1

1

2

1013

 علوم کامپیوتر،  فناوری اطلاعات و کامپیوتر، مديريت اطلاعات و ارتباطات كليه گرايشها

كارشناسي و بالاتر

مرد

1

1

2

1

5

1014

علوم انتظامی، علوم اجتماعی،  علوم سیاسی،  فقه و حقوق اسلامي و علوم قضايي

كارشناسي و بالاتر

مرد

0

0

0

1

1

مجموع

31

14

28

27

100

 

کارجویان گرامی می توانند از طریق لینک پایین متن کامل آگهی را دریافت نمایند

دريافت آگهی

 


تلفن: 06133345728
وب سایت: www.kwphc.ir