تاریخ درج: سه شنبه 2 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس الکترونیک , مهندس پزشکی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت مهندسی پزشکی آماج درمان

شرکت مهندسی پزشکی آماج درمان در زمینه کنترل کیفی تجهیزات بیمارستانی جهت تکمیل کادر پشتیبانی و فنی خود به تعدادی کارشناس در شهر تهران با شرایط ذیل نیازمند است:

ردیف شغلی ۱
عنوان شغلی : کارشناس پشتیبانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
جنسیت : زن

ردیف شغلی ۲
عنوان شغلی : کارشناس فنی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرتو پزشکی، مهندسی پزشکی و مهندس الکترونیک
جنسیت : مرد
متقاضیان جهت ارسال رزومه به  آدرس پست الکترونیک درج شده مراجه نمایند.


تلفن: 021-77744871
پست الکترونیکی: amajdarman@gmail.com