تاریخ درج: سه شنبه 2 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر , مهندس عمران , مهندس نقشه برداری
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393
دعوت به همکاری شرکت آرمان ژئوماتیک آریا
<p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">شرکت آرمان ژئوماتیک آریا به تعدادی نیرو با شرایط زیر در شهر تهران نیازمند است.<br /> -1 یک نفر کارشناس ارشد GIS با حداقل ۵سال سابقه مرتبط با GI</span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">-2 یک نفر مهندس عمران نقشه برداری با حداقل ۵ سال سابقه مرتبط با GIS</span></span><br /> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">-3 یک نفر مهندس نرم افزار با حداقل ۵سال سابقه بیمه مرتبط با GIS</span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">متقاضیان جهت ارسال رزومه به ایمیل درج شده مراجعه نمایند.</span></span></p>
آدرس: جمالزاده جنوبی ک رشتچی پ 15 و 4
پست الکترونیکی: geomatic88@yahoo.com