تاریخ درج: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , کارشناس فروش , بازاریاب , منشی , روابط عمومی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393
دعوت به همکاری شرکت وینتک

شرکت وینتک در شهر تهران استخدام می نماید.

1- مدیر مالی
تخصص های مورد نیاز : آشنا به فنون مذاکره
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی جنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


2- رئیس حسابداری
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


3- کارشناس حسابداری
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران


4- کارشناس فروش
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


5- سرپرست سفارشات
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی جنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


6- کارمند سفارشات
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی جنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : تهران


7- منشی فروش
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی جنسیت : زن حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


8- مدیر تبلیغات و روابط عمومی
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


9- مدیر فنی و خدمات پس از فروش
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی جنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


پست الکترونیکی: job@wintechpvc.ir