تاریخ درج: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394
استخدام موسسه زبان پیشگام

موسسه زبان پیشگام به تعدادی استاد زبان انگلیسی باسابقه کار نیاز دارد.


تلفن: 02537741359 ، 02537749926